Recensies

Een boeiend en leerzaam verhaal. Het boek is in 3 hoofdstukken verdeelt. Bij hoofdstuk 1 en 2 word er veel in kleine stappen verteld wat erg leerzaam is en wat je bewuster maakt. In hoofdstuk 3 kwam alles samen, wat ik niet verwacht had en juist omdat je het niet verwacht word je zo verrast. Het is ook nog eens een verhaal die in begrijpelijke woorden is geschreven.

'De verdwaalde vrouw' is een boek dat tot nadenken uitnodigt. Wie bekend is met het doolhof van de huidige (geestelijke) gezondheidszorg kan moeilijk ontkennen dat protocollering, standaardisatie, marktwerking en concurrentie persoonlijke en op maat gesneden hulp dermate in de weg staan dat velen voortijdig afhaken en/of nog meer de weg kwijt raken. Vanuit haar professie als GZ-psycholoog reikt de schrijfster haar lezers handvatten aan die tot het inzicht leiden dat hulpvragers nodig hebben om na een traumatische ervaring de draad van het leven weer op te pakken. Haar antwoord op de onmacht van hulpverleners om de behoefte van hulpvragers in adequate hulpverlening te vertalen is bewustzijnsverandering als bron van zelf-genezing, die een helend vermogen in mensen wakker maakt en nieuwe toekomstperspectieven biedt. Voor mij zit de kracht van het boek in het feit dat ik in de tekst meerdere lagen ontmoet, waarbij het op mij overkomt alsof de woorden met magie geladen zijn: onder het verhaal dat mij als lezer op het juiste pad terugbrengen wil lees ik een verborgen boodschap, die mij hoopvol stemt.

Het boek De Verdwaalde Vrouw opende voor mij een nieuw bewustzijn op de belevingswereld van mensen die even een andere weg in zijn geslagen.
Het is een makkelijk te lezen boek. Met een verrassende afloop.
Ik heb het voorgelezen aan iemand die een beetje in de knoop met zichzelf zat. Het bracht zoveel erkenning en herkenning bij haar, dat ze meteen tot de aanschaf ervan besloot. Nu kan ze, steeds als ze het nodig heeft, het erbij pakken en een stukje lezen. Om zo het rechte pad te hervinden.

Recensies

© Margreet Bijkerk, Widdershins, 2019                       Privacyverklaring 

  • Facebook - grijze cirkel